Říjen 2013

Říjen 2013

Rozhovor měsíce je věnován oblasti sociální, kde na položené otázky odpovídá radní Ivana Zemková. Čtenáři se mohou prostřednictvím pravidelné rubriky Vitrinky seznámit s historií práce sklenářů ve Vysokém Mýtě, rozhovory pana starosty jsou pak věnovány sochaři Karlovi Burešovi a malíři Bohuslavu Jirglemu, jímž bude patřit plánovaná výstava v GALERII VE ZVONICI.  Informace z Městského úřadu již tradičně uvádí zprávy z Rady a Zastupitelstva Města Vysokého Mýta. Místostarosta ing. František Jiraský seznamuje ve svém článku s podmínkami druhé E- aukce energií pro Mikroregion Vysokomýtsko. Čtenáři se zde ale také dozvědí zajímavé informace z odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím rozhovoru s Kristýnou Šťastnou. Jak v letošním roce přistoupila Městská knihovna ve Vysokém Mýtě k celostátní akci 13. ročníku Týdne knihoven, je možné se dočíst na straně 25. Obsáhlý kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.69 MB