Červenec-srpen 2013

Červenec-srpen 2013

Prázdninové dvojčíslo Vysokomýtského zpravodaje je ve znamení rozhovorů. V rozhovoru měsíce odpovídá na otázky předsedy kulturní komise Jana Klímy Dagmar Sabolčiková, ředitelka společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s. V cyklu rozhovorů starosty města Miloslava Souška s umělci následuje rozhovor s Jindřichem Šmögrem a Hanou Voříškovou. K počátkům Týdne hudby se navracíme v rozhovoru s Eduardem Příhodou a ve sportovní části se věnujeme úspěchům výborné vysokomýtské atletky Zdeňky Seidlové. Ke kauze hobbymarket a setkání s občany se navrací starosta města Miloslav Soušek ve svém úvodníku Slovo starosty, pan místostarosta František Jiraský a tajemník Městského úřadu Pavel Nádvorník v příspěvcích pod lištou Informace z úřadu. Ani v tomto čísle nechybí pravidelné rubriky a bohatý kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.53 MB