Květen 2013

Květen 2013

Na dotazy čtenářů v úvodu Vysokomýtského zpravodaje již tradičně odpovídá starosta města ing. Miloslav Soušek. Rozhovor měsíce je věnován akademickému sochaři Zdeňkovi Rosákovi, další řediteli Městského bytového podniku Jiřímu Ropkovi a třetí panu Milanovi Kubíkovi, členovi výboru SK Donocykl. Pravidelná Vitrinka se věnuje vysokomýtským knihkupcům a rubrika Za technickými stavbami na Vysokomýtsku nese název Cestou, necestou… Květnový Vysokomýtský zpravodaj má 60 stran a kromě jiného s sebou samozřejmě přináší i řadu pozvánek na kulturní a společenské události, které jsou kompletně shrnuty v kalendáři akcí na poslední straně tohoto čísla.   Elektronická verze zpravodaje3.03 MB