Březen 2016

Březen 2016

Na vnitřních stranách obálky velikonočního čísla jsou čtenáři zváni do Městské galerie Vysoké Mýto k návštěvě opery Voda a vzduch mezi obrazy a sochami dne 29. března a na tradiční Jarní kujebácký jarmark dne 19. března 2016, který bude probíhat na vysokomýtském náměstí. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal tajemník Městského úřadu pan Jan Vlček. Slavnostní udílení výročních cen proběhne v letošním roce dne 10. března v Šemberově divadle.   Elektronická verze zpravodaje2.5 MB  

Seznam všech navrhovaných je součástí tohoto čísla. Pravidelná rubrika Vitrinka přináší informace o skupině Betl Band. Následují aktuální informace z Městského úřadu a tradiční pozvánky na kulturní a sportovní akce. Jejich podrobný výčet na závěrečné straně Vysokomýtského zpravodaje periodikum uzavírá.