Květen 2017

Květen 2017

  Na obálce zpravodaje naleznou čtenáři pozvánky k největším tradičním akcím, které jsou s tímto měsícem již neodmyslitelně spojeny. Jsou jimi přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto a Noc v galerii. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijala ředitelka Výchovného ústavu Soňa Křížová. Na otázky redakce uvnitř zpravodaje odpovídal také starosta města František Jiraský a vedoucí Muzea českého karosářství Jiří Nygrýn. Nechybí ani pravidelné rubriky jako je  Vitrinka a Z cyklu... Sovětská armáda ve Vysokém Mýtě, dále pak aktuální informace z Městského úřadu. Své akce i úspěchy v závěru Vysokomýtského zpravodaje prezentují vysokomýtské kulturní, sportovní a církevní organizace a školy. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje2.73 MB