Září 2017

Září 2017

  Toto číslo Vysokomýtského zpravodaje se z velké části věnuje Městským slavnostem, které se společně se Dny evropského kulturního dědictví ve Vysokém Mýtě uskuteční ve dnech 8. – 10. září. Rozhovor měsíce pak vedla šéfredaktorka s kurátorkou galerie Ivetou Danko. V září totiž v Městské galerii probíhají oslavy 60 let od jejího založení, více se o nich dočtete na třetí straně obálky a na stranách 31 – 33. Rubrika Vitrinka je věnována Janu Juškovi, učiteli a dlouholetému řediteli Městské galerie, který by se letos dožil 110 let. Následují pravidelné rubriky a aktuální informace z Městského úřadu. Kulturní a sportovní organizace zvou k návštěvě již tradičně v druhé půlce periodika. Vysokomýtský zpravodaj pak uzavírá bohatý kalendář akcí.   Elektronická verze pravodaje2.38 MB