Duben 2014

Duben 2014

Prostřednictvím obou vnitřních barevných stran obálky zveme na akce JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK A FARMÁŘSKÉ TRHY. Další pozvánkou, o které se prostřednictvím stránek tohoto periodika můžete dozvědět, je DEN ZEMĚ, který se letos uskuteční dne 23. dubna. Hned v úvodu Vysokomýtského zpravodaje odpovídá starosta Miloslav Soušek na dotazy čtenářů. Poté následuje rozhovor s radním našeho města panem Janem Pešinou. Rubrika Vitrinka je zaměřena na úspěchy karoserií Sodomka v letech 1930-1933, následuje rozhovor starosty města se čtyřmi umělci, kteří budou vystavovat svá díla v GALERII VE ZVONICI. Na straně 16 se mohou čtenáři více dozvědět o laureátech Výročních cen za rok 2013. Další strany přináší zajímavé informace z Městského úřadu a institucí, jež přináší zejména  pozvánky na kulturní a sportovní akce, které se v našem městě v měsíci dubnu konají.   Elektronická verze zpravodaje2.09 MB