Programová dotace

Město Vysoké Mýto poskytuje programové dotace například na podporu v oblasti sportu, v oblasti kulturu, v oblasti školství, v oblasti životního prostředí, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny a v oblasti rozvoje zahraničních vztahů. Program se vyhlašuje zpravidla jedenkrát ročně v návaznosti na rozpočet města Vysokého Mýta.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2024.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob, pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2023.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob, pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2022.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2021.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2020.

Zásady pro poskytování finanční dotace města Vysokého Mýta a přílohy platné pro programové dotace poskytnuté od 1. 1. 2019.