Základní informace o jednotném enviromentálním stanovisku (JES)

Informace uvedené na tomto webu jsou primárně zaměřeny na jednotná enviromentální stanoviska vydávaná obecním úřadem obce s rozšířenou působností

JES nahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud až podle devíti různých zákonů.

JES je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona.

JES se vydává místo správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

JES je závazné stanovisko, tedy závazný podklad pro stavební úřad. Záměr není tímto stanoviskem povolen, povolen bude až stavebním úřadem.

Pro zrychlení a zefektivnění celého procesu povolení záměru a pro podání bezvadné žádosti doporučujeme požádat o předběžnou konzultaci odbor životního prostředí a odbor stavebního úřadu a územního plánování.

Platnost JES je 5 let od jeho vydání a lze ji opakovaně prodlužovat, pokud nedojde ke změně okolností rozhodných pro vydání. Žádost o prodloužení platnosti JES musí být podána před uplynutím jeho platnosti.

Pokud záměr nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, JES se nevydává. Stavebník je povinen získat příslušná stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí z oblasti ochrany životního prostředí samostatně.