JES-články

Informace o způsobu podání a náležitostech žádosti o jednotné enviromentální stanovisko (JES)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI PODÁNÍ Žádost o JES je možno podat: osobněprostřednictvím podatelny městského úřadu poštouna adresu: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto datovou zprávouID datové schránky 47jbpbt e-mailem na adresu: radnice@vysoke-myto.cz,NUTNO podepsat uznávaným elektronickým podpisem, případně do 5 dnů doplnit jednou z výše uvedených forem,maximální velikost ...

Pomůcka pro zjištění, zda záměr vyžaduje povolení podle stavebního zákona

Záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon (§ 171 stavebního zákona). Záměrem se v tomto zákoně rozumí stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma. (§ 4 odst. 1 stavebního zákona). Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní ...

Základní informace o jednotném enviromentálním stanovisku (JES)

Informace uvedené na tomto webu jsou primárně zaměřeny na jednotná enviromentální stanoviska vydávaná obecním úřadem obce s rozšířenou působností JES nahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud až podle devíti různých zákonů. JES je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona. JES se vydává místo ...