Září 2012

Září 2012

Zářijové číslo Vysokomýtského zpravodaje je věnováno pozvánkám a podrobnému programu  hlavní části oslav 750. výročí založení našeho města. V pravidelných rubrikách odpovídá starosta města ing. Miloslav Soušek na dotazy čtenářů, o rozhovor měsíce jsme požádali pana tajemníka JUDr. Pavla Nádvorníka. Vitrinka je věnována nové kavárně a cukrárně Smé Café v ulici Prokopa Velikého. Ing. Arch. Milan Košař odpovídá na otázky související s prací architekta v našem městě.

 

Elektronická verze zpravodaje2.42 MB