Březen 2014

V rubrice slovo starosty představuje Miloslav Soušek plány a připravované akce pro letošní rok. V rubrice Ptejte se starosty odpovídá na dotazy čtenářů. Rozhovor měsíce je věnován otázkám bezpečnosti v našem městě. Pozvání přijal  str. Jaromír Antl,  velitel Městské policie. „Jak to bylo s prvními automobily a automobilovými karoseriemi“ je název rubriky Vitrinka, kde se čtenáři dozvědí zajímavé a poutavé informace pana Jana Černého ml.  Měsíc březen je již tradičně měsícem, který je ve znamení udělování Výročních cen města za uplynulý rok. I seznam všech nominovaných samozřejmě naleznete na stránkách tohoto měsíčníku. O změnách na matrice, které bezprostředně souvisí s novým občanským zákoníkem, hovoří ve svém článku Vladimír Běloušek. Následuje výčet zajímavých informací z různých institucí a samozřejmě kalendář akcí na závěr.   Elektronická verze zpravodaje1.65 MB