Květen 2014

Květen 2014

V úvodu periodika čtenáři naleznou zprávu tajemníka Městského úřadu o plnění úkolu Rady města a Vyjádření k problematice vedení správních řízení stavebního úřadu s ohledem na projednávání s veřejností, jímž přispěl vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování pan Luboš Karmín. Vedoucí odboru právního a majetkového Libor Poláček poté právně zhodnotil možnosti předčasného ukončení smluvního vztahu v případě tzv. „Okamžitého ukončení projektu“.  Následuje pravidelná rubrika Vitrinka. Pozvání k rozhovoru přijal poslanec Augustin Karel Andrle Sylor a odpověděl na několik otázek. Informace z Městského úřadu v sobě obsahují mnoho zajímavých aktualit z dění v našem městě. Druhá polovina Vysokomýtského zpravodaje přináší celou řadu pozvánek na kulturní a sportovní akce, či zajímavosti ze života na vysokomýtských školách. Kalendář akcí toto číslo již tradičně uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.52 MB