Prosinec 2014

Prosinec 2014

Vánoční číslo tohoto periodika zve hned na druhé straně obálky na akci Česko zpívá koledy. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s vedoucí Informačního centra Ivetou Janderovou. Vitrinka je věnovaná vzestupu výroby autobusů v letech1936 - 1950. Rubrika Zajímavé expozice Pardubického kraje zve k návštěvě Východočeského muzea v Pardubicích. Na str. 13 se čtenáři dozvědí aktuální informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta. Následují informace o akcích pořádaných společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.,  Regionálním muzeem, školami a dalšími institucemi. Vysokomýtské církve zvou na svých stranách k návštěvě vánočních bohoslužeb. Sportovní zprávy a kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírají.   Elektronická verze zpravodaje1.82 MB