Únor 2014

Únor 2014

Úvod patří rubrice Slovo starosty. Rozhovor měsíce je věnován panu radnímu Miloslavu Coufalovi, který odpovídá na aktuální otázky týkající se středního školství ve Vysokém Mýtě. Rubriku Vitrinka poprvé uvádí Jan Černý. Čtenáři se v jejím prvním díle dozvědí o počátcích karosářského řemesla v našem městě. Následuje další nová rubrika, jež nese název Zajímavé expozice Pardubického kraje, kterou provází Hana Lamatová. Rozhovor s tajemníkem Městského úřadu Pavlem Nádvorníkem je zaměřen na problematiku nového občanského zákoníku.  Informace z Městského úřadu v sobě zahrnují pravidelná usnesení z RM a ZM, ale zároveň důležité podrobnosti týkající se otevření nového klientského centra. Další strany obsahují  informace kulturních organizací, spolků a sdružení. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.25 MB