Březen 2024

Březen 2024

Na vnitřních stranách obálky březnového zpravodaje čtenáři naleznou pozvánky na předávání městských výročních cen za rok 2023 a na Jarní kujebácký jarmark. O studentském filmu Doprovázení si redakce v rozhovoru měsíce povídala s jeho režisérem Vojtěchem Konečným. Vitrínka představí dalšího držitele sošky Kujeby, tentokrát Jana Klímu, který jich vlastní hned osm, tu první získal v roce 1996. V rubrice regionálního muzea Vysoké Mýto a stříbrné plátno Martin Štěpán pokračuje ve vyprávění filmových rolích autobusů a užitkových vozů. Informacím z městského úřadu dominuje přehled nominovaných na výroční ceny, po nich následují pozvánky na nejrůznější akce společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., na které navazují pozvánky a informace kulturních, školských, sportovních i církevních institucí. Přehledný kalendář akcí na stránkách 39-40 periodikum uzavírá.

Upozorňujeme přispěvatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka dubnového čísla je 14. března 2024.