Život města

Uzavření provozu části místní komunikace ve Svařeni

Uzavření provozu části místní komunikace ve Svařeni

2. června 2023
Z důvodu plánovaných výkopových prací při uložení podzemního vedení elektrické přípojky dojde v termínu od 5. do 6. června k uzavření provozu části místní komunikace ve Svařeni, a to v místech zakreslených v Situaci DIO. Po dobu uzavírky bude umožněn po domluvě se stavbou příjezd k nemovitostem.
Vyšlo červnové číslo Vysokomýtského zpravodaje

Vyšlo červnové číslo Vysokomýtského zpravodaje

31. května 2023
K pravidelnému rozhovoru měsíce tentokrát redakce přizvala starostu Františka Jiraského, který se rozpovídal o tom, jak naše město získalo prestižní titul Historické město roku. Stálá rubrika Vitrínka představuje činnost spolku .pro Mejto. Rubrika regionálního muzea pak ukáže proměnu prostoru dnešních Havlíčkových sadů v čase. Následují aktuální informace z městského úřadu, vysokomýtských kulturních a sportovních institucí, církví a škol. Titulní strana nového čísla zpravodaje vybízí své čtenáře k strávení příjemných chvil v Jungmannových sadech, které budou 17. června hostit oblíbený festival Mikáda. Stejně tak druhá stránka obálky zve k návštěvě tradičního festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na náměstí v sobotu 2. června. Toto vydání je vůbec nabité pozvánkami na spoustu zajímavých akcí, jejich úplný přehled naleznete v kalendáři akcí na samém konci periodika.
Dopravní omezení v ulici Jiráskova z důvodu rekonstrukce plynovodu

Dopravní omezení v ulici Jiráskova z důvodu rekonstrukce plynovodu

29. května 2023
Z důvodu výkopových a stavebních prací v rámci plánované rekonstrukce plynovodu a přípojek dojde v termínu od 29. května do 16. června ve dvou etapách k úplnému uzavření provozu části místní komunikace ulice Jiráskova ve Vysokém Mýtě.
Opravou hřbitovní cesty technické služby zahájily letošní stavební akce

Opravou hřbitovní cesty technické služby zahájily letošní stavební akce

26. května 2023
Technické služby Vysoké Mýto se starají o komunikace, chodníky i městské veřejné osvětlení a provádějí jejich opravy a údržbu. Každoročně uskuteční stavební akce v hodnotě přibližně 10 milionů korun. Některé z oprav jsou vyvolané činností jiných subjektů, jako je společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto či plynaři. Jiné akce jsou dlouhodobě plánované, jako byla v minulých letech postupná oprava komunikace v ulici Českých bratří. Některé drobné opravy chodníků a komunikací provádějí na základě upozornění občanů prostřednictvím aplikace Lepší Mýto na městských webových stránkách.
Smírčí kříže přeneseny před stavbou dálnice do kostela Nejsvětější Trojice

Smírčí kříže přeneseny před stavbou dálnice do kostela Nejsvětější Trojice

25. května 2023
V souvislosti se stavbou dálnice D35 byly dva středověké smírčí kříže nalézající se v blízkosti Vysokého Mýta vyzvednuty, aby nedošlo k jejich poškození. Po jejím dokončení se jeden kříž vrátí zpět na stejné místo, ten druhý bude usazen v lokalitě, kde byl původně umístěn, protože v prostoru, odkud byl nyní vyzdvižen, bude stát křižovatka.
V soutěži Právo pro každého zvítězili všichni žáci, kteří se zúčastnili

V soutěži Právo pro každého zvítězili všichni žáci, kteří se zúčastnili

11. května 2023
Žáci devátých tříd z vysokomýtských základních škol, kteří měli nejlepší výsledky v rámci školního kola, se 26. dubna v M-klubu utkali v městském kole 11. ročníku vědomostní soutěže Právo pro každého. Soutěží vrcholí vzdělávací program, který vede žáky k základnímu poznání práva a právních norem.
Vysoké Mýto třetí v soutěži o Perníkovou popelnici

Vysoké Mýto třetí v soutěži o Perníkovou popelnici

5. května 2023
Vysoké Mýto se umístilo na třetím místě v soutěži o Perníkovou popelnici. Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2022 se uskutečnilo 3. května v pardubickém zámku. Diplom a cenu pro město Vysoké Mýto převzali starosta František Jiraský a místostarosta Jan Lipavský spolu s Veronikou Richtrovou, vedoucí odboru životního prostředí a Ivou Pokornou z technických služeb.
Dotace na památky z Programu regenerace

Dotace na památky z Programu regenerace

26. dubna 2023
Vysoké Mýto obdrželo od Ministerstva kultury dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 ve výši 1 240 000 korun. Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání schválilo její využití na obnovu tří památek.
Zahájení nových městských stavebních akcí

Zahájení nových městských stavebních akcí

25. dubna 2023
Po vysoutěžení dodavatelů staveb se od začátku roku postupně rozbíhají nové městské stavební akce. V budově městského úřadu v Jiráskově ulici se provádí úpravy prostor po bývalé restauraci na kanceláře, další akcí bude parkoviště ve Sportovní ulici a nová smuteční síň.
Energetičtí poradci lidem poradí bezplatně s úsporami

Energetičtí poradci lidem poradí bezplatně s úsporami

25. dubna 2023
Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a mobilní M-EKIS) nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie. Síť energetických poraden bezplatně poradí ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách. Využít lze též mobilní EKIS, tzv. M-EKIS, jejichž specialisté mohou přijet přímo za lidmi. Novinkou je návrh energetických opatření, který odborníci vypracují na míru a také zdarma.
Přehled aktuálních zpráv z městského webu do mailové schránky

Přehled aktuálních zpráv z městského webu do mailové schránky

24. dubna 2023
V rámci projektu mikroregionu Vysokomýtsko město pořídilo nové městské webové stránky.
Nezapomenutelné vystoupení vysokomýtských gymnazistů v Památníku Terezín

Nezapomenutelné vystoupení vysokomýtských gymnazistů v Památníku Terezín

21. dubna 2023
Studenti gymnázia ve Vysokém Mýtě vystoupili v Památníku Terezín v rámci akce Jom-ha-šoa ké s působivou dramatizací osudů čtyř rodin vysokomýtských židovských sousedů.
Vysoké Mýto obdrželo titul Historické město roku

Vysoké Mýto obdrželo titul Historické město roku

18. dubna 2023
Prestižní titul Historické město roku Vysoké Mýto získalo za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023

Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023

26. března 2023
Město Vysoké Mýto přijímá od 1. ledna do 30. listopadu 2023 žádosti do dotačního programu Fond památkové péče města Vysokého Mýta pro rok 2023. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů v památkové zóně Vysoké Mýto, například na obnovu fasád, střech a klempířských prvků, či výměnu oken a dveří. Dále na restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru za využití tradičních materiálů a technologií.
Provozní doba mateřských škol o letních prázdninách

Provozní doba mateřských škol o letních prázdninách

15. března 2023
Provoz mateřských škol ve Vysokém Mýtě bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin. Po dohodě s ředitelkami mateřských škol jsme sestavili časový harmonogram prázdninového provozu tak, aby rodiče měli možnost v případě potřeby umístit svoje dítě i mimo kmenovou mateřskou školu. Provoz ve všech mateřských školách bude přerušen v týdnu od 31. července do 4. srpna, kdy budou uzavřeny.
Výměna řidičských průkazů

Výměna řidičských průkazů

11. března 2023
Během tohoto roku postupně vyprší platnost některých řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2013 s dobou platnosti na 10 let. Dále končí velké množství řidičských průkazů s platností na 5 let, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám, jelikož se jedná o výměnu opravdu velkého množství dokladů. Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná.
Podpora a pravidla obnovy památek

Podpora a pravidla obnovy památek

6. března 2023
Historické centrum Vysokého Mýta je chráněnou městskou památkovou zónou díky zachovanému velkorysému půdorysu původního města s centrálním čtvercovým náměstím, pravoúhlou sítí ulic a zbytky hradebního systému.Původní půdorys je považován za ukázku vyspělého urbanismu poloviny 13. století. Mimo městskou památkovou zónu jsou ve Vysokém Mýtě památkově chráněny další budovy a objekty.
Dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

16. ledna 2023
Od 9. ledna je v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy spuštěn další dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti, který poskytuje Státní fond životního prostředí ČR za účelem úspory energie a peněz, zkvalitnění bydlení a šetření životního prostředí.
Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2022–2026

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2022–2026

2. ledna 2023
Rada města Vysokého Mýta vědoma si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města vydává toto programové prohlášení na období 2022–2026. Vychází z principu otevřenosti a informovanosti a z programů volebních stran a hnutí zastoupených v Radě města Vysokého Mýta. Naším společným cílem je zajistit občanům dobře fungující město a vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj jeho obyvatel všech generací.
Energetická koncepce přispěje ke snížení spotřeby energií i finančních nákladů

Energetická koncepce přispěje ke snížení spotřeby energií i finančních nákladů

16. prosince 2022
Město využije dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování městské energetické koncepce. Ta bude obsahovat přehled konkrétních opatření včetně optimalizace spotřeby energií s ohledem na finanční náklady.„Řadu úsporných opatření zhlediska hospodaření senergiemi realizujeme už dlouhodobě,“ řekl starosta František Jiraský. Město s úspornými opatřeními začalo po roce 2008 zateplováním budov vmajetku města. Prošly jím například mateřské školy a další objekty.
Lepší Mýto pomáhá odstranit závady

Lepší Mýto pomáhá odstranit závady

1. prosince 2022
Již několik let získává město prostřednictvím webové aplikace Lepší Mýto informace o závadách ve městě. „Aplikace Lepší Mýto umožňuje upozornit na nedostatky vulicích a ve veřejném prostoru města. Funguje od roku 2016. Když jde někdo po městě a vidí závadu, například poškozenou dlaždici vchodníku, výtluk ve vozovce, vyvrácenou dopravní značku nebo neodklizený sníh anebo neposypané náledí, tak může rychle a jednoduše ze svého mobilního telefonu pomocí aplikace oznámit tuto skutečnost na radnici,“ řekl starosta František Jiraský. Podněty se prostřednictvím elektronické aplikace dostanou kmístostarostovi Janu Lipavskému, který následně řeší odstranění problému.
Vysokomýtská naučná stezka se rozšířila o duchovní okruh

Vysokomýtská naučná stezka se rozšířila o duchovní okruh

21. října 2022
Videoreportáž, fotogalerie / Duchovní okruh, stejně jako okruhy městský a přírodní, vybudovalo město Vysoké Mýto. Poutníky provede po místech v okolí města, která jsou spojena s církevními památkami a duchovními tradicemi. „Vede od vysokomýtské zvonice poutní cestou směrem do Knířova, z Knířova na Sedlec, Vraclav a zpátky do Vysokého Mýta,“ řekl Ondřej Halama, vedoucí odboru rozvoje města. Celý okruh je bezmála 20 kilometrů dlouhý a má 9 zastavení. „Mapuje různé křížky, kaple a další drobné sakrální objekty vkrajině. Přibližuje i méně známé věci jako třeba morový pomník pod Knířovem, kolem kterého sice stezka nevede, ale odkazuje na něj jedno zastavení na knířovské poutní cestě. Také připomíná místa, která zdánlivě sduchovnem nesouvisejí, jako například Stáninu vyhlídku nedaleko Vanic, kde je krásný pohled do krajiny a také je oslavou přátelství,“ řekl Vojtěch Barcal, historik regionálního muzea.
Nový park postupně ožívá

Nový park postupně ožívá

4. října 2022
Videoreportáž / Území bývalého vojenského areálu bylo jedno z posledních neupravených míst, které ve městě zbylo po odchodu sovětské armády. V minulém a letošním roce zde panoval čilý stavební ruch, který ho proměnil v prostor pro sportování i relaxaci. „Vznikl nový park, který se spojil spůvodním parkem, jenž jsme udělali zhruba před deseti lety vprostoru mezi Domovem pro seniory Ledax a Centrem sociálních služeb. Na tento prostor jsme vypsali architektonickou soutěž, kterou vyhráli architekti Martin Lukáč a Barbora Srpková a podle jejich návrhu se park realizoval,“ řekl místostarosta Martin Krejza.
Nový informační web pro provozovatele kotlů na tuhá paliva

Nový informační web pro provozovatele kotlů na tuhá paliva

7. září 2022
Ministerstvo životního prostředí spustilo nový web www.jakspravnetopit.cz zaměřující se na problematiku vytápění kotli na tuhá paliva. Zde můžete nalézt informace o tom, jak správně topit, jaké používat palivo a jak ho skladovat, jak obsluhovat kamna či kotel a jak je udržovat. Dále se zde dozvíte užitečné informace o poskytovaných dotacích k výměně zdroje vytápění i povinnosti provozovatele zdroje kotle na tuhá paliva, jako jsou například pravidelné ...
To nevymažeš! Osvěta před kyber kriminalitou

To nevymažeš! Osvěta před kyber kriminalitou

31. srpna 2022
Policie České republiky ve spolupráci se společností ESET – INTERNET SECURITY spustila během měsíce srpna 2022 informační kampaň „To nevymažeš!“.Informační kampaň je zaměřená na osvětu před kyber kriminalitou, konkrétně na téma sexting. Intimní informace vpodobě fotografií nebo videí, které vedou ke konkrétní osobě, ji mohou velmi znepříjemnit osobní i profesní život. Zásada pro pořizování a sdílení intimního materiálu zní: NIKDY a to zdůrazňujeme NIKDY!!! nenechte někoho dalšího pořizovat o vás tento matriál, rovněž vy za jakýchkoliv situací ho neposílejte druhé osobě, i když vás ktomu vybízí. Ušetříte si velké starosti stím, když se pořízená fotografie nebo natočené video začne lavinově šířit na internetu a nepůjde zvirtuálního prostředí odstranit.Více informací naleznete v odkazewww.policie.cz. Zdroj www.policie.cz
Organizace školního roku 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

29. srpna 2022
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách,základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdninystanovuje MŠMT nastředu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022a končívpondělí 2. ledna 2023. Vyučovánízačnev úterý 3. ledna 2023. Vysvědčení shodnocením za první pololetí bude žákům předáno vúterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdninypřipadnouna pátek 3. února 2023.
Prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC ve Vysokém Mýtě

Prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC ve Vysokém Mýtě

24. srpna 2022
Během září 2022 až července 2023 bude ve Vysokém Mýtě probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní spolu s dalšími 32 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto žádají o součinnost při aktualizaci odběratelských smluv

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto žádají o součinnost při aktualizaci odběratelských smluv

10. června 2022
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014, ukládá společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. povinnost provést nejpozději do 31. 12. 2023 aktualizaci všech odběratelských smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Všichni zákazníci společnosti, kteří uzavřeli smlouvu před datem 1. 1. 2014, obdrží v brzké době poštou návrh nové smlouvy s průvodním dopisem, kde budou požádáni o spolupráci při kontrole a doplnění všech údajů potřebných kuzavření smlouvy.
Vysokomýtská městská policie hledá nové kolegy a kolegyně

Vysokomýtská městská policie hledá nové kolegy a kolegyně

9. května 2022
Město Vysoké Mýto přijme nové strážnice/strážníky, kteří doplní kolektiv městské policie. Uchazečům nabízí příležitost získat stabilní a perspektivní zaměstnání. Je pro Vás bezpečnost města výzvou a chcete se na ní podílet? Pokud ano, pak nás neváhejte kontaktovat, protože právě pro Vás je tato nabídka určena. Hledáme uchazeče, kteří mají zájem s námi sdílet společný cíl a chceme jim nabídnout zajímavé zaměstnanecké benefity.
Na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva lze využít dotace

Na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva lze využít dotace

22. března 2022
Od 31. srpna 2024 nesmí být provozovány kotle na tuhá paliva, které spadají do 1. a 2. emisní třídy, slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a rovněž nejsou navrženy pro přímé vytápění místa. Pro výměnu nevyhovujícího kotle můžete využít dotace, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje či Státní fond životního prostředí. Bližší informace o dotaci Nová zelená úsporám i Kotlíkových dotacích naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí
Interaktivní mapa pomáhá vyhledat lékaře, ordinace a zdravotnická zařízení

Interaktivní mapa pomáhá vyhledat lékaře, ordinace a zdravotnická zařízení

9. března 2022
Novinkou v Pardubickém kraji v oblasti zdravotnictví je nová interaktivní mapa, která obyvatelům pomůže vyhledat nejbližšího praktického nebo dětského lékaře, nejbližší stomatologické či gynekologické ordinace, ale také pohotovosti a další ambulantní a zdravotnická zařízení. Najdete ji  na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz v sekci zdravotnictví. V mapě si občané mohou zaškrtnout přímo, co konkrétně hledají a mapa jim tak nabídne ...
Evidence čipů ve Vysokém Mýtě pomůže s návratem ztracených psů

Evidence čipů ve Vysokém Mýtě pomůže s návratem ztracených psů

2. března 2022
Od 1. ledna 2022 měla v České republice začít fungovat centrální evidence psů, kterou by vedla Komora veterinárních lékařů. Tento povinný registr dosud nevznikl, jelikož se nestihla včas schválit novela zákona, která měla řešit jeho provoz. Počítalo se stím, že registr usnadní městským strážníkům podle čipu vyhledání chovatele nalezeného psa.
Kontroly kotlů na tuhá paliva

Kontroly kotlů na tuhá paliva

9. února 2022
Provozovatel stacionárního zdroje (kotle na pevná paliva) je podle § 17 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., oochraně ovzduší mimo jinépovinen nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná palivao celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato kontrola se provádípravidelně nejméně jednou za tři roky.
Policie varuje před

Policie varuje před "lákavými" nabídkami podomních prodejců. Týká se to také energošmejdů

21. října 2021
Podomní prodejci přicházejí stále snovými praktikami. Většina znich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že vobcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, jako například ve Vysokém Mýtě, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.Vsoučasné době, kdy vmédiích slyšíme o energetické krizia některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat slákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Stavební záměry lze předběžně konzultovat s městským architektem

Stavební záměry lze předběžně konzultovat s městským architektem

27. března 2019
Městský architekt Jakub Chobotský provádí konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu. Pro potřeby vysokomýtského stavebního úřadu vydává vyjádření ke stavebním záměrům. Již vpřípravné fázi záměru architekt nabízí stavebníkům a projektantům předběžnou konzultaci, na které spolu proberou, zda je uvažovaný záměr v souladu súzemním plánem, územní studií a s cíli v oblasti architektury a urbanismu. Rozsah potřebných příloh pro posouzení záměru městským architektem je uveden v přiloženém textu ZDE.Městský architekt je pro konzultace k dispozici v pondělí od 8.30 do 17.00na městském úřadě, B. Smetany č.p. 92, v kanceláři č. 252, tel. 465466 176. Čas osobní konzultace je vhodné domluvit předem, protože část dne městský architekt může být v terénu mimo budovu.
Pravidla provozu městské bezplatné wifi sítě

Pravidla provozu městské bezplatné wifi sítě

10. května 2016
V návaznosti na nový výklad předpisů týkajících se provozu veřejných wifi sítí stanovilo město Vysoké Mýto pravidla provozu bezplatné wifi sítě v budovách městského úřadu a na náměstí Přemysla Otakara II. Pro přístup do městské wifi sítě bude každému, kdo se do ní bude mít zájem připojit, nejprve zaslána SMS s přístupovým kódem, kterým se přihlásí do sítě. Celý proces je zcela automatizovaný, po úspěšné autorizaci bude umožněn přístup k internetu na 30 minut. Po uplynutí této doby bude systémem vyžadována opětovná autorizace. K městské bezplatné wifi síti je možné se připojit každý den od 7:00 do 21.00.
Upozornění občanům na zakázaný podomní a pochůzkový prodej

Upozornění občanům na zakázaný podomní a pochůzkový prodej

7. dubna 2015
Na základě aktuálních informací Městské policie získaných z podnětů a stížností vyzýváme občany, aby pečlivě zvážili, koho si pustí do svých prostor. Mohou to být podomní prodejci, kteří velmi často používají klamavé praktiky za účelem odečtů vody, nebo uzavření nových smluv dodávek plynu a elektrické energie. Na tyto praktiky dlouhodobě upozorňuje Energetický regulační úřad ZDE. Podomní i pochůzkový prodej zboží i služeb je ve Vysokém Mýtě striktně zakázán, a to Tržním řádem - Nařízením č. 1/2013.