Parkovné a parkovací známky

Parkovné ve Vysokém Mýtě se platí od pondělí do pátku od 6.00 do 18.00 a v sobotu od 6.00 do 12.00

 • ve vnitřní zóně města a v části ulice Komenského od křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad ke křižovatce s ulicí Pražská
 • na parkovišti u krytého bazénu v ulici Gen. Závady,
 • na parkovišti v ulici Pražská u budovy ředitelství Iveco Czech Republic, a. s.

Známka platí na všech označených parkovištích s výjimkou parkovišť pro krátkodobá stání.

Nařízení č. 6/2021 o parkovném a Ceník parkovného účinný od 1. 1. 2021.

K nahlédnutí je ceník k dispozici v hlavní pokladně městského úřadu.

Parkovací známku lze zakoupit v pokladně v klientském centru Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany 92.

Parkovné na krátkodobé stání ve Vysokém Mýtě je možné zaplatit:

 • mincemi
 • platební kartou
 • on-line přes mobilní a webovou aplikaci ParkSimply rozšířenou v řadě měst ČR

Ceník parkovného:

Ke stání silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) v Zóně A na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, lze v souladu s Nařízením užít, v Nařízení vymezené komunikace či jejich úseky označené příslušnou dopravní značkou za tuto cenu:

 • za jedno parkovací místo a první hodinu 10 Kč
 • za jedno parkovací místo a druhou a každou další hodinu 30 Kč
 • za jedno parkovací místo a jeden den (24 hod.) 120 Kč
 • za jedno parkovací místo a jeden týden (7 dní) 500 Kč

Ceny ročních parkovacích známek v zóně A:
a) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem v části města Vysoké Mýto–Město a v části města Pražské Předměstí, ul. Komenského č.p. 89, 90, 180,199, 211, 92, 93, 94, 95 a 96:

 • pro první vozidlo 500 Kč
 • druhé vozidlo a každé další vozidlo pro osobu s trvalým pobytem na adrese, na kterou již byla
 • vydána parkovací známka pro první vozidlo 3 000 Kč

b) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vysokém Mýtě kromě části města Vysoké Mýto–Město: pro každé vozidlo 3 000 Kč

c) Parkovací známka na kalendářní rok pro ostatní osoby neuvedené shora v ustanoveních tohoto odstavce pod. písm. a) a b): pro každé vozidlo 5 000 Kč

d) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem či místem podnikání ve Vysokém Mýtě nebo právnické osoby se sídlem ve Vysokém Mýtě určená k výlučnému použití s parkovacím kotoučem: 500 Kč; tato parkovací známka se současně zvenku viditelně a čitelně umístěným parkovacím kotoučem s nastavenou dobou příjezdu vozidla na parkoviště prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu 60 minut od času příjezdu nastaveného na parkovacím kotouči.

e) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem či místem podnikání mimo Vysoké Mýto nebo právnické osoby se sídlem mimo Vysoké Mýto určená k výlučnému použití s parkovacím kotoučem: 1 000 Kč; tato parkovací známka se současně zvenku viditelně a čitelně umístěným parkovacím kotoučem s nastavenou dobou příjezdu vozidla na parkoviště prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu 60 minut od času příjezdu nastaveného na parkovacím kotouči.

Parkovací známka dle písm. a) tohoto odstavce je označena velkým písmenem A, parkovací známka dle písm. b) tohoto odstavce je označena velkým písmenem B a parkovací známka dle písm. c) tohoto odstavce je označena velkým písmenem C. Parkovací známka dle písm. d) tohoto odstavce je označena velkým písmenem D. Parkovací známka dle písm. e) tohoto odstavce je označena velkým písmenem E.

Parkovací známka je vydávána vždy na celý kalendářní rok. V případě prodeje parkovací známky typu A, B nebo C v průběhu kalendářního roku, se roční cena parkovací známky snižuje o 1/12 z ceny známky za každý celý, již uplynulý měsíc v kalendářním roce ke dni prodeje parkovací známky.

Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou v zóně B, nejvýše však na dobu 24 hodin, lze v souladu s Nařízením užít v Nařízení vymezené komunikace či jejich úseky označené příslušnou dopravní značkou za tuto cenu: za jedno parkovací místo a jednu půlhodinu 10 Kč.

Fyzické osobě je parkovací známka prodána pouze pokud v den prodeje parkovací známky dosáhla věku nejméně 18 let. V případě, že z předložených dokladů vyplývá, že u vozidla není totožný vlastník a provozovatel, je parkovací známka dle čl. I. odst. 2 písm. a) tohoto ceníku pro první vozidlo prodána tomu kdo o prodej známky dříve požádá. Pokud je již prodána parkovací známka pro první vozidlo vlastníku či provozovateli, posuzuje se následující žádost vlastníka či provozovatele týkající se téhož vozidla, jako žádost o prodej známky pro druhé vozidlo.

V zóně B je úhrada parkovného prokazována výlučně odečtem údajů z displeje příslušného parkovacího automatu a neplatí zde parkovací známka ani parkovací lístek vydaný automatem v zóně A.