Odbor občanských agend

Odbor občanských agend zabezpečuje agendy související s vydáváním občanských průkazů, cestovních dokladů a evidencí obyvatel. Provádí vidimaci a legalizaci a poskytuje služby Czech Pointu. Zajišťuje matriku narození, manželství, úmrtí a zvláštní matriku.

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na občanských průkazech a pasech, matrice i evidenci obyvatel byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Odbor občanských agend sídlí v budově na adrese Jiráskova 179, Vysoké Mýto.

Mgr. Běloušek Vladimír

vedoucí
465 466 234
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 306

Hurytová Iveta

občanské průkazy, pasy
465 466 235
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 309

Ing. Kaplanová Veronika

občanské průkazy, pasy
465 466 230
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 309

Kuchtová Petra

ověřování, Czech POINT
465 466 211
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 101

Šotnerová Lenka

občanské průkazy, pasy
465 466 228
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 307

Staňková Jaroslava

matrika
465 466 233
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 305

Vacková Eva

evidence obyvatel
465 466 231
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 304