Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává agendu Centrálního registračního místa pro podnikatele, provádí úkony v rozsahu živnostenského zákona, vydává rozhodnutí týkající se provozování koncesovaných živností, zprostředkovává i oznámení vybraných údajů pro další orgány státní správy (finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, apod.), poskytuje informace a kontakty s Jednotným kontaktním místem při živnostenském úřadě v Pardubicích. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy, vydává potvrzení o neexistenci zápisu osoby (fyzické i právnické) v živnostenském rejstříku, vede agendu podnikání v zemědělství. Zajišťuje organizaci jarmarků a farmářských trhů.

Tržní řád

Odbor obecní živnostenský úřad sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Bc. Houdková Pavla

pověřena vedením, kontrolní činnost
465 466 116
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 202

Kvičerová Dagmar

registrace živností
465 466 115
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 202

Tomášková Jana

registrace živností
465 466 119
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 203